De speeltuin

Een natuurspeeltuin

in Hardinxveld-Giessendam,

een vrijwilligersproject

Het basisplan van de natuurspeeltuin is ontworpen door landschapsarchitecte Miranda Boer.

Een (natuur)speeltuin heeft een belangrijke sociale functie. Het is een ontmoetingsplek. Mensen leren elkaar kennen via de speeltuin. Ouders, opa’s en oma’s ontmoeten elkaar terwijl hun (klein)kinderen samen buiten spelen. Een speeltuin draagt bij aan de leefbaarheid van een dorp of stad, het brengt verschillende bevolkingsgroepen bij elkaar.

Buitenspelen

Kinderen moeten meer de gelegenheid krijgen om waardevolle ervaringen op te kunnen doen buiten in de natuur. En dat gaat niet vanzelf. Er is steeds minder ruimte. De openbare (speel)ruimte is ten prooi gevallen aan parkeerplaatsen, winkelcentra en woningen. De jeugd heeft de slag om de speelruimte verloren. Een groeiende groep kinderen speelt niet of nauwelijks op staat, of is alleen maar buiten onder toezicht van volwassenen.

In VINEX wijken met hun dichtheid van 50 woningen per hectare is slechts plaats voor beperkt groen en keurig aangelegde tuintjes. Door de verstedelijking is er steeds minder ruimte voor bomen. Buiten de bebouwde kom is er ook een grote druk op de schaarse ruimte.

Kinderen en jongeren besteden steeds meer vrije tijd aan activiteiten binnenshuis. Voor een groot deel wordt met elkaar ge-chat via internet en mobiel. MSN, SMS en internetgames zijn de straat als informele contactruimte in rap tempo aan het verdringen. De jeugd van nu maakt eerder een afspraak via mobiel of chatbox dan via een praatje op straat.

Als gevolg van deze ontwikkeling neemt de tijdsbesteding, in de buitenspeelomgeving, van kinderen en jongeren gestaag af. Door de vergrijzing neemt de kans op contact op straat nog eens verder af. Het buiten zijn en -spelen staat onder druk. Daarmee neemt de dagelijks portie gezond bewegen ook af. TNO heeft in een recent rapport gerapporteerd dat, in de onderzochte wijken, nog maar 3% van de kinderen voldoet aan de Nederlandse Norm “Gezond Bewegen” en dat bijna één op de drie kinderen te dik is.

Buitenspelen is gezond, verhoogd de sociale vaardigheden, motorische ontwikkeling, opmerkzaamheid, oriëntatie vermogen, gevoel voor seizoenen, klimaat, immuniteit tegen ziekten, obesitas, … en dat kost allemaal niets en het komt zo maar aanwaaien.

Een grote speeltuin is een ideale plek om ongestoord te kunnen spelen en bewegen, zonder de behoefte aan PC en TV. Dit vrij spelen in de natuur, eventueel aangevuld met gerichte activiteiten op het gebied van Natuur- en Milieueducatie (NME), is mogelijk in een natuurspeeltuin of speelbos.

Doelgroep

Kinderen in leeftijdscategorie van 3 – 12 jaar, uit Hardinxveld-Giessendam en omgeving.

Doelstellingen / beoogde effecten

 • Kinderen kennis laten maken met natuur (beleven, ervaren, ontdekken);
 • Kinderen ervaringen laten opdoen die belangrijk zijn voor hun ontwikkeling;
 • Kinderen positieve houding laten ontwikkelen t.o.v. flora en fauna;
 • Kinderen laten buiten spelen.

Er is diverse malen met verschillende kinderen uit de doelgroep gesproken om aan te geven wat ze leuk vinden en verwachten. Hieruit kwam onder andere naar voren dat alleen het spelen in de natuur voor de wat oudere kinderen (8 – 12 jaar) soms wat te weinig spanning oplevert. Daarom is besloten het concept van een ‘puur-natuur-speeltuin’ te wijzigen naar een speelmogelijkheid met natuur en speeltoestellen.

 • Centraal veld met picknicktafels
 • Waterstroom vanaf verhoging
 • Vlotje varen
 • Kabelbaan
 • Familieschommel, schommels
 • Vlindertuin, bijenonderkomen (echte imkerij)
 • Natuurspeelbos, avonturenbos
 • Zand en waterhoek voor de kleintjes
 • Klimtoren met glijbaan
 • Trampoline
 • Toegankelijk 75% en bespeelbaar 50% voor gehandicapten

Heb je een goed idee? Neem dan contact op via hetweitje@gmail.com

Download de uitgebreide projectbeschrijving

Organisatie

Wie een grote speeltuin bouwt, vormt in veel gevallen een vereniging of stichting. Wij heten officieel Stichting Natuurspeeltuin Het Weitje, dit is vastgelegd bij de notaris.

Het bestuur dat de taken verdeeld en de verantwoordelijkheid op zich neemt bestaat uit:

Voorzitter : Mark van Dijk

Secretaris : Ton van Noordennen

Penningmeester : André van Ballegooijen

Algemeen lid : Wilmar Jochems

Algemeen lid : Peter de Leeuw

Het bestuur bestaat geheel uit vrijwilligers.

Overige vaste vrijwilligers:

 • Wilma van Dijk
 • Daniella van Ballegooijen
 • Oma Beppie