Natuurspeeltuin?

________________
Als het terrein te nat is door hevige regenval gaat de speeltuin niet open. Tenzij er een geplande activiteit is. (kinderfeestje, schoolreisje)

Donateur worden

We heffen geen entree en zijn dus afhankelijk van subsidies, sponsors en donateursDe opbrengsten komen volledig ten goede aan activiteiten en de verdere inrichting van de speeltuin. Dit is mogelijk omdat de speeltuin draaiend wordt gehouden door vrijwilligers. Om mee te doen aan een georganiseerde activiteit of een voor kinderfeestje moet je wel donateur zijn. 

Ja, ik word donateur van Natuurspeeltuin Het Weitje!

Naam

Adres

Postcode+Plaats

Mijn bijdrage is ..... (minimaal 10 euro per jaar)

Door het aanklikken van dit controlevakje verleent u hierbij tot wederopzegging machtiging aan Natuurspeeltuin Het Weitje te Hardinxveld-Giessendam om van zijn c.q. haar onder genoemde giro- c.q. bankrekening het ingevulde bedrag éénmalig per jaar af te schrijven

IBAN nummer

Naam bank

Plaats bank

Datum

Email adres

Tik deze code over (hoofdlettergevoelig)
captcha