Natuurspeeltuin?

________________
Als het terrein te nat is door hevige regenval gaat de speeltuin niet open. Tenzij er een geplande activiteit is. (kinderfeestje, schoolreisje)

Bijensterfte is een grote bedreiging

De massale en wereldwijde bijensterfte is een grote bedreiging. Van alle Europese landen heeft Nederland de grootste bijensterfte. Het insecticide Imidacloprid (Bayer) is zeer giftig voor bijen en waarschijnlijk de oorzaak van de waargenomen bijensterfte. In Frankrijk is het al verboden. Zembla over de controverses rond de bedreigde honingbij.

Volg link naar Zembla uitzending gemist

lees verder in DePers

De honingbij is van essentieel belang in veel ecosystemen.

We hebben samen met de gemeente het achterterrein opgeruimd, volgend jaar gaat een imker honingbijen houden.

Het gaat slecht met de honingbij in Nederland en als Natuurspeeltuin willen we graag een bijdrage leveren om deze nuttige insecten te beschermen.


Comments are closed.