Natuurspeeltuin?

________________
Als het terrein te nat is door hevige regenval gaat de speeltuin niet open. Tenzij er een geplande activiteit is. (kinderfeestje, schoolreisje)

Overeenkomst gesloten voor huur, beheer & onderhoud

Het gaat goed met Natuurspeeltuin Het Weitje. Afgelopen week hebben de vrijwilligers van onze stichting met gemeente Hardinxveld-Giessendam een overeenkomst gesloten voor de huur en het beheer & onderhoud van het terrein aan de Sluisweg. Dit gebeurde samen met burgemeester Maria Wiebosch, wethouder Eelke Kraaijeveld en uitvoerend ambtenaar Ronald Schippers. Voor ons was dit een zeer belangrijk moment, omdat het betekent dat we nog vele decennia op een gezonde financiele en organisatorische basis verder kunnen met ons speeltuinwerk.

Natuurspeeltuin Het Weitje is door vrijwilligers gebouwd. Bovenstaand de ‘zachte kern’ van het bouwteam. De bouw van de speeltuin heeft vier jaar geduurd.

Comments are closed.