Natuurspeeltuin?

________________
Als het terrein te nat is door hevige regenval gaat de speeltuin niet open. Tenzij er een geplande activiteit is. (kinderfeestje, schoolreisje)

Bijensterfte is een grote bedreiging

Bijensterfte is een grote bedreiging […]

Overeenkomst gesloten voor huur, beheer & onderhoud

Het gaat goed met Natuurspeeltuin Het Weitje. Afgelopen week hebben de vrijwilligers van onze stichting met gemeente Hardinxveld-Giessendam een overeenkomst gesloten voor de huur en het beheer & onderhoud van het terrein aan de Sluisweg. Dit gebeurde samen met burgemeester Maria Wiebosch, wethouder Eelke Kraaijeveld en uitvoerend ambtenaar Ronald Schippers. Voor ons was dit een […]