Natuurspeeltuin?

________________
Als het terrein te nat is door hevige regenval gaat de speeltuin niet open. Tenzij er een geplande activiteit is. (kinderfeestje, schoolreisje)

Speeltuin voorlopig i.v.m. het coronavirus gesloten

Afbeeldingsresultaat voor corona gesloten

Waarom? Om te voorkomen dat (grote) groepen kinderen samen komen in speeltuin nu de scholen zijn gesloten en de verveling volop is toegeslagen. Bovendien komen met kinderen ook ouders, grootouders en andere volwassenen naar de speeltuin. Om niet te vergeten: onze vrijwilligers. In hun belang en in het belang van andere mensen met wie ze in contact staan – soms mensen met een broze gezondheid – is het beter de speeltuin gesloten te houden t/m de meivakantie.

20 kub zand voor een mooi strand

De afgelopen week hebben Gebr. vd Berg ons strand een make-over gegeven.

Groot winteronderhoud op de speeltuin

De vrijwilligers gingen weer als Razende Roeltjes tekeer!

 

Rabobank clubkas campagne 2019

De Rabobank clubkas campagne leverde dit jaar (2019) weer een mooi bedrag op. We gaan er nieuwe stoelen voor kopen en het gereedschap laten repareren.

en … bovendien: Avontuurlijke klimnetten in het speelbos voor wat oudere kinderen. Natuuractiviteiten voor kinderen voor elk seizoen – spelen, bewegen in de buitenlucht.

We zijn er weer erg blij mee!

 

Speeltuin gesloten voor de winterperiode

We gaan begin april 2020 weer open

Natuurspeeltuin Het Weitje
Sluisweg 129a
3371 ET Hardinxveld-Giessendam

Alta Control nieuwe sponsor Natuurspeeltuin

OKT 2019 – De vrijwilligers zijn erg blij met deze nieuwe sponsor. We gaan het geld gebruiken voor groot onderhoud.

 

 

 

Serve the Village

Groot onderhoud 28 september 2019 met ruim 20 vrijwilligers: Sloten, waterafvoer, groenbeheer, schoonmaken, afval verwijderen, onkruid verwijderen etc. Wij bedanken hierbij alle vrijwilligers die deze dag meegeholpen hebben.

Zeldzame uil op Het Weitje gezien

Afgelopen week is een zeldzame velduil op de speeltuin gezien. Noem dat een Natuurspeeltuin!

De velduil is een vogel van open terrein, met een voorkeur voor moerassige gebieden en venen. Hij lijkt enigszins op de ransuil, maar heeft veel kortere oorpluimen en een zwavelgele iris. De soort is ook overdag actief. Velduilen zijn zwervers en leggen soms enorme afstanden af. Als broedvogel zeldzaam geworden. ’s Winters soms kleine invasies van velduilen uit Noord- en Noordoost-Europa.

Kringloop de Cirkel steunt nieuw hekwerk voor Het Weitje

Februari 2019. De vrijwilligers van Natuurspeeltuin Het Weitje zijn in hun nopjes met de 1000 euro die door Kringloopwinkel de Cirkel uit Hardinxveld-Giessendam zijn geschonken voor het geplande nieuwe hekwerk. “De complete renovatie van het hekwerk is begroot op ruim zevenduizend euro, dus dit is weer een belangrijke bijdrage”; aldus penningmeester André van Ballegooijen.

zie www.kringloopdecirkel.nl

De geldopbrengst van de verkoop komt volledig ten goede aan diverse goede doelen in binnen- en buitenland. Dit is mogelijk omdat de kringloopwinkel draaiend wordt gehouden door enthousiaste vrijwilligers.

Het Weitje bedankt Kringloop de Cirkel en mevrouw Kortenhoeven